COMMERCIALISATION ANDBUSINESS DEVELOPMENT

Policy, Process, Forms

Permohonan Start-up:

1. Borang Permohonan Start-up 

2. Borang Pekerjaan Luar 

Product Registration: 

1. Invention Disclosure Form

 MICRO-INDUSTRY HUB & PRODUCT MARKETING AND INCUBATION PROJECT    

1.

 

 

 

Tuntutan Pelbagai

 

 

 

 

Borang Tuntutan Upah

 

Borang Tuntutan Pelbagai (Perbelanjaan)

 

Borang Tuntutan ICT

 

Borang Tuntutan Honorarium (untuk staf UiTM sahaja)

2.

 

Pendahuluan/ Pelarasan Pelbagai

Pendahuluan Pelbagai

 

Pelarasan Pelbagai

 

3.

 

Perjalanan Dalam Negeri

Pendahuluan

 

Tuntutan/ Pelarasan

 

4.

Perjalanan Luar Negara

Pendahuluan

 

Tuntutan/ Pelarasan

 

5.

Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri

 

Lampiran 2 - Tuntutan Perjalanan

 

Borang perakuan Kelayakan Kelas Hitungan Batu

 

Justifikasi Kelewatan Perjalanan

 

Tuntutan Bayaran Balik Tambang Kapal Terbang Universiti Teknologi MARA

 

6.

Tuntutan Perjalanan Luar Negara

Tuntutan Perjalanan Luar Negara

 

Tuntutan Perjalanan

 

Justifikasi Kelewatan Perjalanan

 

7.

Permohonan LO

Pesanan Tempatan (Bekalan)

Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian Sehingga RM10,000.00 = 1 Sebut Harga
Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus) Pembelian RM1.00 Sehingga RM50,000.00 = 2 Sebut Harga

Justifikasi Pembelian Laptop (jika berkaitan)

Justifikasi Pembelian RM3000 ke atas (jika berkaitan)

Pesanan Tempatan (Perkhidmatan)

Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian Sehingga RM20,000.00 = 1 Sebut Harga

Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus) Pembelian RM1.00 Sehingga RM50,000.00 = 2 Sebut Harga

8.

Bayaran

Bayaran LO Bekalan

Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta Modal / Inventori / Bekalan)-GRN

Penilaian Prestasi Syarikat

Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

Bayaran LO Perkhidmatan

Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

Penilaian Prestasi Syarikat

Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

 Bayaran Inbois Dalaman

Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

 

Bayaran Terus Syarikat

Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga) Pembelian Sehingga RM20,000.00 = 1 Sebut Harga

Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus) Pembelian RM1.00 Sehingga RM50,000.00 = 2 Sebut Harga

 
Borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta Modal / Inventori / Bekalan)-GRN  
Borang Pengesahan Kerja/Perkhidmatan

 

Justifikasi Lewat Mengemukakan Tuntutan Bayaran Syarikat

9.

Konferensi

Permohonan Konferensi Luar Negara (e-international)-link

 

Pembayaran Pendahuluan Konferensi/Jurnal

 

Tuntutan Konferensi/Jurnal

 

10

Pindah Vot

Pemindahan Vot (KPT)

 
Edit Page