Borang Permohonan & Garis Panduan

No.
Category
Download Links
1.
Syarikat Pemula (Start Up)
2.
Tech-Know How
Invention Disclosure Form
3.
Product & Market Incubation (PMI)

Micro-Industry Hub (MIH) & Product Marketing and Incubation (PMI)Project

No.
Type of Document
Download Links
1.
Tuntutan Pelbagai
2.
Pendahuluan/ Pelarasan Pelbagai
3.
Perjalanan Dalam Negeri
4.
Perjalanan Luar Negara
5.
Permohonan LO
Pesanan Tempatan (LO) Bekalan
 - Borang Pesanan Tempatan (LO) Bekalan
 - Borang Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga)
    Pembelian sehingga RM 10,000.00 = 1 Sebut Harga
    Pembelian sehingga RM 50,000.00 = Pembekal Tunggal
 - Borang Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus)
    Pembelian RM 1.00 sehingga RM 50,000.00 = 2 Sebut Harga
 - Borang Justifikasi Pembelian Komputer Riba/Kamera (jika berkaitan)
 - Borang Justifikasi Pembelian Melebihi RM 3,000.00 (jika berkaitan)

Pesanan Tempatan (LO) Perkhidmatan
 - Borang Pesanan Tempatan (LO) Perkhidmatan
 - Borang Lampiran A (Pengesahan Kemunasabahan Harga)
    Pembelian sehingga RM 20,000.00 = 1 Sebut Harga
    Pembelian sehingga RM 50,000.00 = Pembekal Tunggal
 - Borang Lampiran 2 (Jadual Analisa Sebut Harga Pembelian Terus)
    Pembelian RM 1.00 sehingga RM 50,000.00 = 2 Sebut Harga
6.
Bayaran
7.
Konferensi
8.
Pindah Vot

Contact Us

Business Innovation & 
Technology Commercialization Centre (BITCOM)
Ground Floor, UiTM-MTDC Technopreneur Centre
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Email : bitcom@uitm.edu.my

Tel: +603-5544 2759
Fax: +603-5544 2790